Komenda Powiatowa

X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim informują, że w dniu 3 września 2017 r. o godz. 10:00 na stadionie sportowym w Mrozach zostaną przeprowadzone „X POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE” do których zgodnie z Uchwałą Nr 1/2014 Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu mińskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. zostały zakwalifikowane następujące drużyny:

Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze

Gmina Nazwa Jednostki Sposób kwalifikacji LP
CEGŁÓW OSP Cegłów zwycięzca w 2016 r. 1
OSP Podciernie zwycięzca w 2017 r. 2
DĘBE WIELKIE OSP Górki zwycięzca w 2016 r. 3
OSP Ruda zwycięzca w 2017 r. 4
DOBRE OSP Dobre zwycięzca w 2017 r. 5
JAKUBÓW OSP Wiśniew zwycięzca w 2016 r. 6
OSP Łaziska zwycięzca w 2017 r. 7
KAŁUSZYN OSP Gołebiówka zwycięzca w 2017 r. 8
LATOWICZ OSP Strachomin zwycięzca w 2016 r. 9
OSP Wężyczyn zwycięzca w 2017 r. 10
MIŃSK MAZOWIECKI OSP Stojadła zwycięzca w 2017 r. 11
OSP Brzóze II miejsce w 2017 r. 12
MROZY OSP Łukówiec zwycięzca w 2017 r. 13
OSP Mrozy gospodarz zawodów powiatowych 14
SIENNICA OSP Żaków zwycięzca zawodów powiatowych 15
OSP Siennica zwycięzca w 2016 r. 16
OSP Zglechów II miejsce 2017 r. 17
STANISŁAWÓW OSP Pustelnik zwycięzca w 2016 r. 18
OSP Rządza zwycięzca w 2017 r. 19

 

 

Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze

Gmina Nazwa Jednostki Sposób kwalifikacji LP
CEGŁÓW OSP Skupie zwycięzca w 2017 r. 1
JAKUBÓW OSP Wiśniew zwycięzca w 2017 r. 2
OSP Jędrzejów Nowy II miejsce w 2017 r. 3
LATOWICZ OSP Wielgolas zwycięzca w 2017 r. 4
SIENNICA OSP Żaków zwycięzca w 2017 r. 5
OSP Zglechów II miejsce w 2017 r. 6
STANISŁAWÓW OSP Pustelnik zwycięzca w 2017 r. 7
OSP Lubomin II miejsce w 2017 r. 8

W związku z w/w przedstawiciele drużyn zakwalifikowanych do zawodów powiatowych zobowiązani są do dnia 22 sierpnia 2017 r. złożyć w Wydziale Operacyjnym KP PSP w Mińsku Mazowieckim arkusze zgłoszeniowe drużyn. Ponadto informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim odbędzie się zebranie organizacyjne kierowników drużyn z komisją sędziowską, na którym losowana będzie kolejność startowa oraz zostaną przedstawione uwagi, co do interpretacji zapisów zawartych w regulaminie zawodów dot. przyznawania punktów karnych. Zawody rozegnane zostaną w oparciu o „Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzony dnia 10.02.2011 r.

Print Friendly, PDF & Email