Komenda Powiatowa

List z życzeniami Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka