Komenda Powiatowa

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim

W dniu 24 kwietnia 2017 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Kurek powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim mł. bryg. Krzysztofowi Komorowskiemu.

Mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Komorowski służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął 2 września 1991 roku jako kadet w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, po ukończeniu której został skierowany do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego PSP w Siedlcach z przydziałem do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej PSP w Mińsku Mazowieckim, gdzie 1 sierpnia 1993 roku został mianowany na stanowisko starszego dyspozytora w służbie stałej. Dzięki systematycznemu podnoszeniu swojej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu oraz zaangażowaniu i prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych z dniem 1 stycznia 1999 roku został mianowany na stanowisko starszego inspektora ds. organizacyjno – kadrowych.

Do jego głównych zadań i obowiązków należało prowadzenie spraw kadrowych oraz organizacyjnych polegających na opracowaniu i dostosowaniu nowego regulaminu organizacyjnego komendy do zaistniałych zmian w związku z wprowadzeniem reformy administracyjnej. Z dniem 1 września 2001 roku został mianowany na stanowisko Kierownika sekcji ds. organizacyjno – kadrowych. W celu dalszego rozwijania i pogłębiania wiedzy pożarniczej podjął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, którą ukończył w roku 2002 uzyskując tytuł inżynier pożarnictwa oraz pierwszy stopień oficerski młodszy kapitan. Kontynuując swój rozwój zawodowy w 2007 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu „Bezpieczeństwa i Ochrony Człowieka w Środowisku Pracy”, a następnie w roku 2016 studia drugiego stopnia uzyskując tytuł magistra w specjalności Administracja Bezpieczeństwa Publicznego. W tym samym roku awansuje na stanowisko Naczelnika Wydziału Kadrowo Finansowego.Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz duży zasób wiedzy jaki posiada mł. bryg. Krzysztof Komorowski przyczynia się do prawidłowego wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby na zajmowanym stanowisku.

Print Friendly, PDF & Email