Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 20.03.2017 r. do 26.03.2017 r.

W dniach od 20.03.2017 r. do 26.03.2017 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 31 zdarzeń, w tym 12 pożarów, 17 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • W nocy 22 marca 2017 r. w bloku nr 12 przy ul. Błonie w Mińsku Mazowieckim miał miejsce pożar lokalu mieszkalnego. Po przybyciu na miejsce strażaków stwierdzono, że ogień wydobywa się z okna mieszkania zlokalizowanego na parterze 4 kondygnacyjnego budynku, a na klatce schodowej panuje bardzo duże zadymienie. Osoba zamieszkująca mieszkanie objęte pożarem opuściła je o własnych siłach przed przybyciem na miejsce służb ratowniczych. W pierwszej kolejności działania strażaków polegały na ewakuacji osób przy użyciu drabin przystawnych z pierwszego piętra, których lokale przylegały do zadymionej klatki schodowej. Osobie poszkodowanej udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaną ją przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który zabrał ją do szpitala. Po przybyciu na miejsce zdarzenia podnośnika hydraulicznego ewakuowano osoby z drugiego piętra. Ewakuowanych zgromadzono w namiocie pneumatycznym, w którym strażacy przy specjalnego miernika przeprowadzali im badanie na obecność tlenku węgla w wydychanym powietrzu (nie stwierdzono przekroczonych stężeń). Po stłumieniu pożaru odłączono energię elektryczną i przystąpiono do dogaszania oraz oddymiania klatki schodowej i mieszkania. Po ponad dwóch godzinach akcji pożar został ugaszony. W wyniku zdarzenia całkowitemu spaleniu uległo jedno z mieszkań wraz z wyposażeniem oraz częściowemu zniszczeniu klatka schodowa. Osoba poszkodowana z oparzeniami 1 i 2 stopnia została pozostawiona na hospitalizację. Podczas zdarzenia ewakuowanych zostało 17 osób w tym 6 dzieci. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brały udział 4 pojazdy i 11 ratowników PSP, 3 pojazdy i 15 ratowników OSP, Pogotowie Energetyczne, pogotowie ratunkowe i policja.
  • 26 marca 2017 r. na ul. Kolonia w Cegłowie miał miejsce pożar drewnianej stodoły pokrytej eternitem. W chwili przybycia na miejsce strażaków budynek był w całości objęty pożarem a ogień zagrażał stojącej obok oborze, drewnianemu budynkowi mieszkalnemu oraz pobliskiemu lasowi. Działania strażaków polegały na gaszeniu pożaru z jednoczesną obroną zagrożonych obiektów. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do przegarniania i przelewania znajdujących się w stodole płodów rolnych w celu likwidacji zarzewi ognia. Po trzech godzinach zmagań pożar został ugaszony. W wyniku zdarzenia całkowitemu spaleniu uległ budynek stodoły wraz ze znajdującymi się w nim maszynami rolniczymi i płodami rolnymi. Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia na sąsiednie zabudowania i las. W działaniach ratowniczo – gaśniczych brał udział 1 pojazd i 5 ratowników PSP 6 pojazdów i 38 ratowników OSP oraz policja.

Od początku 2017 roku na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 302 zdarzenia, w tym:

  • 68 pożarów;
  • 205 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 29 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email