Komenda Powiatowa

„Czad i ogień. Obudź czujność”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, informuje, że co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej, zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dy­mu i tlenku węgla.

Od początku 2013 roku do dnia dzisiejszego, na terenie powiatu mińskiego strażacy interweniowali w 31 zdarzeniach związanych z wystąpieniem tlenku węgla, w wyniku, których 30 osób wymagało hospitalizacji, w tym 7 dzieci. W rozpatrywanym okresie miały miejsce 354 pożary obiektów mieszkalnych.

Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. A przecież można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych. Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcą pożarów.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów stają się jego ofiarami.

W trakcie poprzedniego okresu grzewczego (od 01.09.2015 r. do 30.04.2016 r.) na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy 5 zdarzeń związanych z CZADEM, w wyniku których poszkodowanych zostało 8 osób, w tym 4 dzieci. Obecny okres grzewczy to 3 interwencje, w wyniku których poszkodowane zostały 2 osoby.

Apelujemy o ostrożność. Zadbajmy o własne bezpieczeństwo. Wyposażajmy nasze mieszkania w czujki dymu i tlenku węgla!

Print Friendly, PDF & Email