Komenda Powiatowa

Ćwiczenia p.k. „AUTOSTRADA 2016” 17.06.2016 r.

W dniu 17 czerwca 2016 roku o godz. 10.01 dyżurni powiatowych służb otrzymują informację, że na terenie obwodnicy Mińska Mazowieckiego doszło do zderzenia trzech pojazdów (autobusu z samochodem osobowym i busem). Z uzyskanych informacji wynika że w pojazdach są uwięzione osoby.

Na miejsce zdarzenia dysponowane są służby ratownicze PSP, OSP, Ratownictwa Medycznego, Policji oraz GDDKiA. Tak można pokrótce scharakteryzować scenariusz ćwiczenia zarządzonego  w powiecie mińskim przez Starostę Mińskiego – Antoniego Jana Tarczyńskiego.

Ćwiczenie zostało przeprowadzone przy współdziałaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Państwową Strażą Pożarną, Ratownictwem Medycznym, Policją, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Tematem ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego była: ,,Rola i zadania struktur systemu zarządzania kryzysowego, powiatowych służb, straży oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku wystąpienia katastrofy drogowej na terenie obwodnicy Mińska Mazowieckiego”.

Przebieg ćwiczenia obserwowali:

 • Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński;
 • bryg Janusz Szylar – I Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;
 • Pan Sławomir Krupiński – Kierownik Stacji Ratownictwa Medycznego RM MEDITRANS w Mińsku Mazowieckim;
 • Przedstawiciele GDDKiA w Warszawie;
 • Przedstawiciele GDDKiA oddział Warszawa;
 • Przedstawiciele  GDDKiA Rejon Mińsk;
 • Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim;
 • Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim;
 • Pan Tomasz Górny – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim;
 • Klasa kierunku Bezpieczeństwo Publicznego z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach

W ćwiczeniu uczestniczyły następujące służby:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 1 zastęp – 2 oficerów operacyjnych SKR.
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim – 3 zastępy – 9 strażaków-ratowników;
 • Ochotnicze Straże Pożarne (Kałuszyn, Olszewice, Jakubów, Ładzyń, Olszewice) – 5 zastępów – 25 strażaków;
 • Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim – 4 radiowozy 8 policjantów;
 • Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego RM MEDITRANS – 1 karetka – 2 osoby;
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim  oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim – 2 osoby;
 • Urząd Miejski w Kałuszynie – 1 osoba;
 • Służby zabezpieczające GDDKiA;
 • Autoholowanie LASKOWSKI F.P.H.U. Zbigniew Laskowski
 • Harcerze z Hufca „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim im. 1 PLM „Warszawa”

Po zakończeniu ćwiczenia, w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim odbyło się jego podsumowanie, podczas którego Starosta Miński oraz przedstawiciele poszczególnych instytucji, służb i straży dokonali oceny przeprowadzonego ćwiczenia, zaakcentowali specyfikę realizacji działań ratowniczo-gaśniczych i medycznych w symulowanej katastrofie drogowej oraz zwrócili uwagę na trudności wykonywania działań ratowniczych przez poszczególne służby w przypadku dużej ilości poszkodowanych.

Przedstawiciele poszczególnych służb biorących udział w ćwiczeniu jednogłośnie podkreślili pełen profesjonalizm i zaangażowanie harcerzy w odegraniu roli osób poszkodowanych.

Tekst: PCZK w Mińsku Mazowieckim

Print Friendly, PDF & Email