Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 28.03.2016 r. do 03.04.2016 r.

W dniach od 28.03.2016 r. do 03.04.2016 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 25 zdarzeń, w tym 15 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • W dniu 29.03.2016 r. na ul. Bolesława Prusa w Mrozach miał miejsce pożar na poddaszu murowanego budynku mieszkalnego pokrytego eternitem. Pożar powstał w wyniku uderzenia pioruna. Przed przybyciem na miejsce ratowników, osoby zamieszkujące budynek podjęły nieskuteczną próbę ugaszenia pożaru we własnym zakresie. Po nieudanej próbie opuścili obiekt o własnych siłach. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu działań gaśniczych, wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych dachu w celu dotarcia do zarzewi ognia, ugaszeniu pożaru, oddymieniu i przewietrzeniu budynku oraz sprawdzeniu pomieszczeń na obecność tlenku węgla w powietrzu. W wyniku zdarzenia częściowemu spaleniu uległ dach budynku oraz wyposażenie poddasza. Po zakończeniu działań gaśniczych strażacy zabezpieczyli dach plandeką w celu ochrony budynku przed opadami atmosferycznymi. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających ponad dwie godziny brały udział 2 pojazdy i 7 ratowników PSP, 2 pojazdy i 11 ratowników OSP oraz Pogotowie Energetyczne. (w załączeniu zdjęcie z tego pożaru, które wykonał kpt. Tomasz Kosznik)
  • W dniu 02.04.2016 r. na drodze krajowej nr 2 w okolicach miejscowości Kałuszyn, miał miejsce pożar samochodu ciężarowego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu palącego się pojazdu. W pierwszej fazie akcji ratowniczo-gaśniczej ze względu na durze zadymienie ruch na DK2 był wstrzymany, po stłumieniu pożaru odbywał się wahadłowo. W wyniku zdarzenia spaleniu uległa kabina samochodu ciężarowego oraz zniszczeniu uległ przewożony ładunek. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających ponad dwie godziny brał udział 1 pojazd i 4 ratowników PSP, 1 pojazd i 6 ratowników OSP oraz Policja.
  • W dniu 03.04.2016 r. w miejscowości Wola Stanisławowska (gm. Cegłów) miał miejsce pożar drewnianej stodoły pokrytej blachą. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu działań gaśniczych, wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych w celu dotarcia do zarzewi ognia i ugaszeniu pożaru. W wyniku zdarzenia spaleniu uległ cały budynek wraz ze składowanymi w nim belami słomy i sprzętem rolniczym. Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na sąsiednie zabudowania. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających ponad dwie godziny brał udział 1 pojazd i 5 ratowników PSP, 3 pojazdów i 18 ratowników OSP oraz Policja.

Ponadto w rozpatrywanym okresie strażacy wyjeżdżali 7 razy do pożarów traw, nieużytków rolnych i poszycia leśnego w wyniku których spaleniu o łącznej powierzchni 2,206 ha.

Od początku 2016 roku na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 232 zdarzenia, w tym:

  • 101 pożarów;
  • 106 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 25 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email